Afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest vedtaget

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2018 om afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest skal det hermed oplyses, at der den 17. april 2018 har været afholdt ordinær generalforsamling i foreningen, hvor afdelingsfusionen var fremlagt til godkendelse.Afdelingsfusionen blev vedtaget af investorerne i den ophørende afdeling, og det betyder, at følgende afdelinger med tilhørende andelsklasser vil fusionereValue Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL (fortsættende afdeling) og Value Bonds 2018 Udb. KL (ophørende afdeling)Ovennævnte afdelingsfusion omfatter følgende afdelinger og andelsklasser, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/SValue Bonds 2018 Udb. KL A som den ophørende andelsklasseValue Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL som den fortsættende afdelingDet skal bemærkes, at det er bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest, som kan vedtage afdelingsfusionen på vegne af den fortsættende afdeling.Ovenstående er betinget af, at fusionen godkendes af Finanstilsynet.For yderligere deltaljer om forløbet af generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sparinvest eller afdelingsfusionen henvises til hjemmesiden sparinvest.dkHenvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 00.
Med venlig hilsenNiels Solon
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. Luxembourg

Recommended For You

About the Author: Stefan Kachakov

Stefan covers money and politics for Canadian Business Tribune. His work has appeared in the Toronto Star, Newsweek, Slate, The New York Observer, Money and The Huffington Post Canada. He is originally from Yellowknife.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *