Bavarian Nordic A/S – Orientering om forløb af ordinær generalforsamling den 17. april 2018

KØBENHAVN, Danmark, 17. april 2018 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultater:Årsrapporten for 2017 blev godkendt. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år blev ligeledes godkendt.Generalforsamlingen godkendte forslaget om décharge for bestyrelse og direktion.Forslaget om forhøjelse samt forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital blev vedtaget.Forslaget om forhøjelse samt forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) blev vedtaget.Forslaget om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion blev vedtaget.Det foreslåede honorar i form af et kontant grundhonorar og tildeling af betingede aktier til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår blev godkendt.Forslaget om ændring af vedtægternes § 8 vedrørende adresseændring hos selskabets ejerbogsfører blev vedtaget.Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til, på vegne af selskabet, at erhverve egne aktier i selskabet, blev vedtaget.Til bestyrelsen skete genvalg af Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen, Peter Kürstein, Frank Verwiel og Elizabeth McKee Anderson. Claus Bræstrup ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig med Gerard van Odijk som formand og Anders Gersel Pedersen som næstformand.Som revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere.
For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43
Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2018Vedhæftet fil2018-11-da.pdf

Recommended For You

About the Author: Bob Cooper

Bob Cooper is Canadian Business Tribune''s senior editor. He is also a nationally syndicated newspaper columnist and a bestselling author. He lives in London Ontario and covers the intersection of money, politics and finance. He appears periodically on national television shows and has been published in (among others) The National Post, Politico, The Atlantic, Harper’s, Wired.com, Vice and Salon.com. He also has served as a journalist and consultant on documentaries for CBC and Global News . In 2014, he was the winner of the Society of American Business Editors and Writers' investigative journalism award, and the winner of the Izzy Award for Journalism from Ithaca College's Park Center for Independent Media. He was also a finalist for UCLA's Gerald R. Loeb Award and Syracuse University's Mirror Award. Before becoming a journalist in 2006, Sirota worked in Washington for, among others, U.S. Rep. Bernie Sanders, the U.S. House Appropriations Committee Minority Staff and the Center for American Progress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *